Contoh Surat Kuasa (2)

SURAT KUASA

PENGURUSAN DAN PENGAMBILAN REGISTER AKUNTANYang bertanda tangan di bawah ini :

            Nama                           : .............................................................................................
            Tempat/Tgl. Lahir       : .............................................................................................
            Tanda Pengenal           : KTP/SIM No. .....................................................................
            Alamat                                    : .................................................................................


Dengan ini Memberikan kuasa kepada :

            Nama                           : Jufri
            Tempat/Tgl. Lahir       : Pamekasan, 15 Juli 1977
            Tanda Pengenal           : KTP/SIM No.340217. 150777.0001
            Alamat                                    : Sedayu Permai Blok D/ 123 Pereng
                                                  RT/RW 59/- Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta 55752

Untuk Pengurusan dan Pengambilan  Seritifikat Piagam Register Akuntan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia.
                                                 
Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta,                   2008

Penerima Kuasa                                                          Pemberi Kuasa                                                                                    Meterai 6.000,-

J  u  f  r  i                                                                     ...................................................                    


0 komentar:

Posting Komentar

 

Serba Ada Blog Copyright © 2011-2012 | Powered by Blogger