Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda Pelaksanaan Seleksi CPNS

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMBAYAR DENDA PELAKSANAAN SELEKSI CPNS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
N am a                                    :
Tempat, tanggal lahir              :
Pendidikan                   :
A l amat                   :

Sanggup membayar denda pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Formasi Tahun 2013 sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) apabila saya mengundurkan diri setelah diusulkan penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) CPNS sampai dengan masa ikatan dinas selama 8 (delapan) tahun.
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak lain untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari saya tidak memenuhi pernyataan ini, saya bersedia dituntut di muka pengadilan.

                                                                                                ………………, ………………….
  
 Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-
                                                                                                           
………………………………......


0 komentar:

Posting Komentar

 

Serba Ada Blog Copyright © 2011-2012 | Powered by Blogger