Contoh Surat Kuasa Ahli Waris (1)

SURAT KUASA AHLI WARIS

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama                                               : Rugayah Yasin
Alamat                                            : Jl. Utama Sakti II No. 37 RT 010, RW 007 Wijaya Kusuma
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
No. KTP                             : 09.5202.490447.0093
Hubungan keluarga            : Istri

2. Nama                                               : Ihsanawati
Alamat                                            : Jl. Utama Sakti II No. 37 RT 010, RW 007 Wijaya Kusuma
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
No. KTP                             : 09.5202.520671.0312
Hubungan keluarga            : Anak Pertama

3. Nama                                               : Muhammad Abduh Yasin
Alamat                                            : Perum Telaga Sakinah Blok CD1 No. 23 RT 001, RW 010,
                                                        Telaga Murni, Cikarang Barat, Bekasi
No. KTP                             : 32.1608.140273.0007
Hubungan keluarga            : Anak Kedua

4. Nama                                               : Sadiqin Yasin
Alamat                                            : Taman Nagoya E3-43 RT 01, RW 07, Ketajen
Kecamatan Gedangan, Sidoarjo Jawa Timur 61254
No. KTP                             : 12.14.15.180574.0005
Hubungan keluarga            : Anak Ketiga

5. Nama                                               : Mubassiran
Alamat                                            : Jl. Cempaka VI No. 3 Rancaekek Bandung 40394
No. KTP                             : 10.1614.171076.0008
Hubungan keluarga            : Anak Keempat

6. Nama                                               : Muttaqin
Alamat                                            : Jl. Utama Sakti II No. 37 RT 010, RW 007 Wijaya Kusuma
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
No. KTP                             : 09.5202.020878.0359
Hubungan keluarga            : Anak Kelima
7. Nama                                               : Evi Maryam
Alamat                                            : Jl. Utama Sakti II No. 37 RT 010, RW 007 Wijaya Kusuma
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
No. KTP                             : 09.5202.571282.5511
Hubungan keluarga            : Anak Keenam

8. Nama                                               : Fatimah
Alamat                                            : Jl. Utama Sakti II No. 37, RT 010, RW 007 Wijaya Kusuma
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
No. KTP                             : 09.5202.590787.0193
Hubungan keluarga            : Anak Ketujuh

adalah ahli waris yang sah dari almarhum Yasin Wahab sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kecamatan Grogol Petamburan pada tanggal 25 Maret 2009, No.60/1.711.312. Kami selaku ahli waris yang sah dari almarhum Yasin Wahab dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama                                              : Ihsanawati
Alamat                                            : Jl. Utama Sakti II No. 37 RT 010, RW 007 Wijaya Kusuma
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
No. KTP                             : 09.5202.520671.0312
Hubungan keluarga            : Anak Pertama

Untuk melakukan balik nama saham PT Unilever Indonesia Tbk sejumlah 6471 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1000,- atas nama almarhum Yasin Wahab, menjadi atas nama penerima kuasa (Ihsanawati).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta, 20 November 2009


Pemberi Kuasa                                                                                  Penerima Kuasa
1. Rugayah Yasin                                2. Ihsanawati                                         Ihsanawati


3. Muhammad Abduh Yasin                           4. Sadiqin Yasin
5. Mubassiran                                                              6. Muttaqin
7. Evi Maryam                                                                        8. Fatimah0 komentar:

Posting Komentar

 

Serba Ada Blog Copyright © 2011-2012 | Powered by Blogger